ระบบจำลองคอมพิวเตอร์เสมือนเพื่อการควบคุมในระบบลินุกส์

Document type: NSC Document
Collection: Application Software : Primary and Secondary Students Level
Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your คลังความรู้ออนไลน์ credentials)
Name Description MIMEType Size Downloads
FullReport.pdf FullReport application/pdf 12.04MB 0
Poster01.jpg Poster image/jpeg 0

Title ระบบจำลองคอมพิวเตอร์เสมือนเพื่อการควบคุมในระบบลินุกส์
Alternative Title Linux-based virtualization control panel
Creator(s) มนัสวิน หาญมงคลชัย
ณฐนนท์ อินทร์พลับ
Subject Application Software
Keyword(s) ระบบจำลองคอมพิวเตอร์
ระบบลินุกซ์
เว็บไซต์
ระบบปฎิบัติการ
โฮสต์ติ้ง
virtualizatio
Linux
Website
Operating system
Hosting
Description โครงการระบบจำลองคอมพิวเตอร์เสมือนเพื่อการควบคุมในระบบลินุกซ์ เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมระบบจำลองคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtualization) โดยเลือกใช้โปรแกรม OpenVZ มาทำการจำลองระบบ จากนั้นจึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์มาควบคุมระบบ OpenVZ โดยทำงานเป็นเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งจากบนคอมพิวเตอร์ทุกระบบปฎิบัติการ และอุปกรณ์ไอทีรุ่นใหม่ๆ เช่น Smartphones Tablet
The Linux-based virtualization control panel project is a project aiming to develop a web-based control panel to the OpenVZ virtualization system. The software then can be accessed from both computers running any operating system or any modern gadgets such as smartphones or tablets.
Publisher โรงเรียนบดินทรเดชา
Editor/Contributor อภิชาติ พูลสวัสดิ์
Date 2011
Identifier 13P23C001
Language Thai
Place of Publication กรุงเทพฯ
 
Created: Tue, 23 Aug 2011, 20:46:05 ICT by saran dianprapai  -  Detailed History