การปลูกกระท้อน

(2011-09-27 )การปลูกกระท้อน.

Document type: Generic Document
Collection: Occupation - การงานอาชีพ
Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your คลังความรู้ออนไลน์ credentials)
Name Description MIMEType Size Downloads
n20070516MOE901144_scrom.zip A File Attachment Datastream Click to show the corresponding preview/stream application/zip 0

Title การปลูกกระท้อน
Abstract/Summary กระท้อนเป็นไม้ผลเมืองร้อนอีกชนิดหนึ่งที่มีปลูกกันในประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านาน ส่วนมากจะปลูกกันตามสวนหลังบ้านและ มักจะเป็น พันธุ์พื้นเมือง รสเปรี้ยว จึงไม่มีการเอาใจใส่ดูแลรักษาต่อมาระยะหลังนี้มีผู้นิยมปลูก กระท้อนพันธุ์ดีกันมากขึ้น ความต้องการของตลาดก็มีมากขึ้นด้วย จึงทำให้พื้นที่ปลูกกระท้อนพันธุ์ดีขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
Keyword(s) การปลูกกระท้อน
Publisher โรงเรียนในฝัน
Date 2011-09-27
Research Fields, Courses and Disciplines 030 ?????????????????????????? ?????????
 
Created: Tue, 27 Sep 2011, 13:35:48 ICT by staff  -  Detailed History