การปลูกขิงแดง

(2011-09-27 )การปลูกขิงแดง.

Document type: Generic Document
Collection: Occupation - การงานอาชีพ
Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your คลังความรู้ออนไลน์ credentials)
Name Description MIMEType Size Downloads
n20070521MOE9011823_scrom.zip A File Attachment Datastream Click to show the corresponding preview/stream application/zip 0

Title การปลูกขิงแดง
Abstract/Summary ขิงแดงเจริญเติบโตและให้ดอกที่มีคุณภาพดีในที่มีร่มเงา ดังนั้นในการปลูกขิงแดงจำเป็นจะต้องปลูกภายใต้โรงเรือนพรางแสงด้วยซาแรน ซึ่งแสงที่เหมาะสมในการปลูกขิงแดงจะอยู่ประมาณ 50-70 เปอร์เซ็นต์ หรืออาจปลูกเป็นพืชแซมในสวนไม้ยืนต้นก็ได้
Keyword(s) การปลูกขิแดง
Publisher โรงเรียนในฝัน
Date 2011-09-27
Research Fields, Courses and Disciplines 030 ?????????????????????????? ?????????
 
Created: Tue, 27 Sep 2011, 13:42:48 ICT by staff  -  Detailed History