ดอกสร้อยทอง

(2011-09-27 )ดอกสร้อยทอง.

Document type: Generic Document
Collection: Occupation - การงานอาชีพ
Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your คลังความรู้ออนไลน์ credentials)
Name Description MIMEType Size Downloads
n20070425MOE901086_scrom.zip A File Attachment Datastream Click to show the corresponding preview/stream application/zip 0

Title ดอกสร้อยทอง
Abstract/Summary สร้อยทองเป็นไม้ตัดดอกที่มีการปลูกในประเทศไทยมานาน จนมีความรู้สึกว่าเป็นไม้ตัดดอกที่ปลูกได้ทั่วไป สร้อยทองเป็นไม้ตัดดอกประเภทข้ามปี ปลูกครั้งหนึ่งสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ 3 ปี จึงรื้อแปลงปลูกใหม่ ในแต่ละรอบปีสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ 3 ครั้ง
Keyword(s) ดอกสร้อยทอง
Publisher โรงเรียนในฝัน
Date 2011-09-27
Research Fields, Courses and Disciplines 030 ?????????????????????????? ?????????
 
Created: Tue, 27 Sep 2011, 15:34:17 ICT by staff  -  Detailed History